jezik / language / sprache / la langue / Язык / la lingua / gjuha / el idioma

serbian usa DE FR RU IT AL ES
EVENT Group d.o.o.

24/7 Telefon 24/7

+381 (0)63 106 28 36

office@eventgroup.rs

Përparësitë

* Vlerësim falas dhe i shpejtë i kohës së nevojshme për shërbimin e kërkuar, si dhe çmimin.

* Shërbimi i korrierit mund të marrë ose t’ju dorëzojë dokumentet e kërkuara.

* Pagesa e shtyrë deri në 60 ditë.

* Personalizimi i shërbimit- iu përgjigjemi klientëve me kritere dhe kërkesa të posaçme, etj.

* Lirim në sasi (kur bëhet fjalë për përkthim me shkrim ose punë me vëllim më të madh).

* Lidhja e kontratës me neve ju mundëson komoditete shtesë siç janë çmime më të lira, afat të shtyrë të pagesës dhe shumë përparësi të tjera!

* Me angazhimin e firmës tonë në dispozicion do t’ju qëndrojnë më shumë se 200 bashkëpunëtorë, që do të thotë se kërkesën tuaj mund ta përmbushin në afatin më të shkurtër të mundshëm.

Risi: nëse nuk keni mundësi të paguani ndonjë nga shërbimet të cilat jua ofrojmë, mos u dekurajoni. Paraqituni te ne, ndoshta mund të arrijmë marrëveshje.

Vlerësimi falas

Vlerësimi i shpejtë dhe falas i shpenzimeve dhe
kohës së duhur për shërbimin e kërkuar.

Telefon 24/7 +381 (0)63 106 28 36

Copyright © 2014 EVENT Group d.o.o.