jezik / language / sprache / la langue / Язык / la lingua / gjuha / el idioma

serbian usa DE FR RU IT AL ES
EVENT Group d.o.o.

24/7 Telefon 24/7

+381 (0)63 106 28 36

office@eventgroup.rs

Konsaltingu, Menaxhmenti, Komunikimi

Konsaltingu

Klientët të cilët kanë nevojë për ndonjë lloj ndihme në biznes mund t’i këshillojmë në fushat në të cilat kemi përvojë: themelimi i subjekteve juridike (shoqëri ekonomike dhe ndërmarrje), ndërlidhja e klientëve të huaj me partnerët potencial vendor. Do të ishte shumë e gjerë nëse përmendim shembuj nga praktika e deritanishme, prandaj presim pyetjet tuaja nga fusha konkrete.

Ekipi i këshilltarëve qëndron në dispozicion për klientët tanë.

Menaxhmenti

Sipas nevojës, klientëve tonë u ofrojmë ndihmë në organizimin e biznesit (p.sh. strukturat organizative në ndërmarrje të vogla), ndihmë rreth përzgjedhjes dhe intervistimit të kandidatëve për punëdhënësit, ndihmë rreth planifikimit strategjik.

Komunikimi

Përvetësimi i aftësive të paraqitjes publike; hartimi i identitetit vizual; rregullimi i ueb-faqes; diagnostifikimi, ndërmjetësimi në zgjidhjen e problemeve në mesin e të punësuarve, orientimi, komunikimi në largësi.

Vlerësimi falas

Vlerësimi i shpejtë dhe falas i shpenzimeve dhe
kohës së duhur për shërbimin e kërkuar.

Telefon 24/7 +381 (0)63 106 28 36

Copyright © 2014 EVENT Group d.o.o.